Przedsiębiorstwo Fair Play


Przedsiębiorstwo Fair Play

 

 

Jesteśmy wielokrotnym laureatem prestiżowego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, zdobywcą Platynowej Statuetki przyznawanej firmom, które regularnie poddawały się wnikliwej weryfikacji i w aż dziesięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Nagroda ta mobilizuje nas do jeszcze cięższej pracy nad dalszym podnoszeniem jakości pracy w naszej firmie.

 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to realizowane na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

 

Zapraszamy na stronę organizatora.