Coraz mniej czasu na przygotowanie deklaracji PIT-11


Początek roku to zawsze gorący okres, szczególnie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rozliczenia podatkowe. Obecnie jednym ze zbliżających się terminów jest ostateczny termin przygotowania przez pracodawców deklaracji PIT-11. Przypominamy, że w celu łatwiejszego wywiązania się z obowiązku elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych można skorzystać ze wsparcia modułu QDeklaracje.

Jeszcze tylko do 28 lutego 2017 roku pracodawcy mają czas na przygotowanie i dostarczenie deklaracji PIT-11, które zawierają informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Narzędziem informatycznym, które od lat wspiera naszych Klientów w wywiązywaniu się z obowiązku przygotowywania i przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje jest moduł QDeklaracje. Również i w tym roku jego najnowsze wydanie umożliwi Państwu skuteczne i bezpieczne tworzenie lub importowanie z systemów QNT, a następnie wysyłanie drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów deklaracji PIT-11, jak i szeregu innych deklaracji podatkowych w ich najnowszych, aktualnie obowiązujących wersjach.

Zachęcamy przy tej okazji, aby przed przystąpieniem do przygotowywania deklaracji upewnić się, że korzystają Państwo z najnowszego wydania modułu, a także, że posiadana licencja jest wystarczająca do obsłużenia wszystkich pracowników instytucji, których deklaracje przechowywane będą w module. Informację o wersji modułu oraz o posiadanej licencji znajdą Państwo w zakładce „Pomoc” po kliknięciu przycisku „Informacje o programie”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie posiadanej wersji modułu lub posiadanej licencji zachęcamy do kontaktu.

Wszystkie informacje o module, w tym o obsługiwanych deklaracjach, cenach, czy aktualnych wydaniach, znajdziecie Państwo także na stronie www.qdeklaracje.pl.