Czy wiesz, co zyskasz, stosując w pracy automaty księgowe?


Każda operacja wykonana przez dobry moduł finansowo – księgowy oznacza dla jego Użytkownika wyraźną oszczędność czasu, pozwalającą na podjęcie innych działań. Komputerowe wsparcie dekretacji to nie tylko szybsza obsługa, ale także pewność bezbłędnego wykonania wielu działań.

Wdrożenie modułu F-K oznacza dla Użytkowników koniec z mozolnym uzupełnianiem zapisów na kontach przy tworzeniu dokumentów wielopozycyjnych. Dzięki niemu można w prosty sposób jednorazowo zdefiniować szablony księgowań (nazywane w naszym module automatami księgowymi), by kolejne dekretacje wykonywać w oparciu o gotowe algorytmy. Dodatkowo, w programie możliwe jest ustalenie harmonogramów księgowania, co pozwala zautomatyzować również dekretacje przewidziane w przyszłości.