Czy wiesz, że definiując zestawienie, możesz w łatwy sposób wybrać wartości klasyfikatorów księgowych?


Jeśli klasyfikator księgowy jest atrybutem wyszukania w danym zestawieniu, możesz skorzystać z okien pomocniczych, które ułatwiają wybór wartości klasyfikatorów księgowych w oknach do definiowania zestawień użytkownika.