Czy wiesz, że masz możliwość obsługi dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu?


Użytkownik ma możliwość obsługi świadczeń otrzymywanych przez pracownika od pracodawcy należnych zarówno z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, jak i z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.