Czy wiesz, że masz możliwość osobnego obliczania amortyzacji bilansowej i podatkowej?


Użytkownik korzystający z naszego modułu ST zyskuje możliwość wykonywania osobnych obliczeń amortyzacji bilansowej i podatkowej. Co więcej, posiada on również możliwość ujęcia odpisów amortyzacyjnych obu tych rodzajów w osobnych dokumentach. Zwiększa to przejrzystość, która jest niezbędna do skutecznego zarządzania obszarem Środków Trwałych.

W przypadku dokumentów dotyczących odpisów amortyzacyjnych, kolejnym usprawnieniem jest możliwość wskazania w łatwy sposób, czy dany dokument dotyczyć będzie amortyzacji bilansowej, amortyzacji podatkowej, czy obu rodzajów amortyzacji. Pozwala to na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie czasu potrzebnego do tworzenia i późniejszego wykorzystywania dokumentów tego typu.