Czy wiesz, że możesz łatwo obsługiwać okresy, w których pracownicy łączą dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze?


Korzystając z modułu Kadry, można w komfortowy i zautomatyzowany sposób obsługiwać pracowników, którzy łączą korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy w niepełnym wymiarze.

W łatwy sposób można: wprowadzać informacje o nieobecności tego typu, obliczać wypłaty dla takich pracowników, obliczać wysokość dodatku za wieloletnią pracę, tworzyć kartotekę graficzną obecności pracownika, zestawienia czasu pracy pracownika w układzie miesięcznym, kartę ewidencji czasu pracy, zestawienie rozliczonych nieobecności, zestawienie prezentujące podstawy nieobecności pracownika. Można również tworzyć dowolne zestawienia użytkownika zawierające informacje związane z łączeniem przez pracownika dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze. Równie łatwo można także tworzyć odpowiednie deklaracje składane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz sprawozdania GUS.