Czy wiesz, że możesz określić, na których członków rodziny wypłacane są świadczenia socjalne?


Użytkownik może wprowadzić informacje, na których członków rodziny wypłacane jest dane świadczenie (np. dopłata do przedszkola dla określonego dziecka). W przypadku gdy wprowadzone świadczenie wypłacane jest na wielu członków rodziny, możliwe jest również określenie, jaka część kwoty świadczenia przypada na określonego członka rodziny.