Czy wiesz, że możesz skorzystać z funkcjonalności automatycznej renumeracji pozycji dokumentu planu?


Funkcjonalność automatycznej renumeracji pozycji dokumentu planu może być przydatna w przypadku usunięcia pozycji, a także w przypadku zmiany kolejności numerów pozycji dokumentu planu (wynikającej ze zmiany numeru jednej z tych pozycji).