Czy wiesz, że możesz uniknąć ryzyka zatwierdzenia dokumentów księgowych z błędną numeracją?


Moduł F-K naszego autorstwa posiada mechanizm zabezpieczający przed zatwierdzeniem dokumentu z błędną chronologią lub ciągłością numeracji. Już na etapie wprowadzania danych kontrolowana jest ciągłość numeracji dokumentów księgowych w rejestrach oraz zgodność numeracji z chronologią.

Jeśli Użytkownik po wprowadzeniu danych ręcznie je edytuje, w momencie próby zatwierdzenia dokumentów księgowych uruchamia się dodatkowa kontrola. W przypadku gdy moduł znajdzie nieprawidłowość w chronologii lub ciągłości numeracji, nie będzie możliwe zatwierdzenie dokumentu.

W procesie obsługi księgowej każdej instytucji istotną rolę odgrywa bezbłędna ewidencja dokumentów księgowych. Dzięki zastosowanym mechanizmom kontroli, moduł eliminuje ryzyko popełnienia błędów, zatem Użytkownik może być spokojny o poprawność dokumentów.