Czy wiesz, że możesz w łatwy sposób rejestrować dodatkowy urlop macierzyński?


Jeżeli pracownica złoży wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, może ona łączyć korzystanie z niego z pracą u pracodawcy, który udziela tego urlopu. Zgodnie z Kodeksem Pracy wymiar czasu pracy nie może wówczas przekroczyć wartości większej niż połowa pełnego wymiaru. Użytkownik naszego modułu kadrowego może rejestrować faktyczny wymiar czasu pracy obowiązujący pracownicę w okresie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dzięki tej ewidencji możliwe jest precyzyjne wyliczenie kwot wynagrodzenia wynikających z wykonanej pracy oraz przysługujących z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim.

Obliczanie składek i potrąceń adekwatnie do rodzaju nieobecności pracownika to ważna cecha funkcjonalna modułu do obsługi kadr. Nasz moduł uwzględnia szczególne zasady obowiązujące podczas trwania urlopów macierzyńskich.