Czy wiesz, że możesz wprowadzić prognozowane wartości wskaźników i prewskaźników?


Moduł F-K umożliwia wprowadzanie prognozowanych wartości wskaźników dla wskazanego płatnika, które będą stosowane w poszczególnych latach. Umożliwi to odliczanie VAT od zakupów, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy).

Ponadto System umożliwia wprowadzenie prognozowanych wartości prewskaźników, które będą stosowane w poszczególnych latach. Ich zdefiniowanie dla wskazanego płatnika pozwala określić, jaka część VAT naliczonego jest związana ze sprzedażą podlegającą VAT, gdy podatnik wykonuje również czynności, które nie stanowią działalności według ustawy o VAT.