Czy wiesz, że możesz wygenerować raport z obliczeń stażu pracownika?


Poprzez kliknięcie jednego przycisku ekranowego możesz uzyskać raport zawierający dane źródłowe, na podstawie których został obliczony staż pracy pracownika. Raport zawierać będzie listę miejsc pracy pracownika oraz okresy zatrudnienia (data rozpoczęcia i data zakończenia), które wliczane są do stażu, długości poszczególnych okresów oraz ich sumę. Przygotowany raport możesz wydrukować lub wyeksportować do pliku w formacie .xls, .doc lub .html.