Czy wiesz, że możesz wykonać zestawienie „Klasyfikacja planowanych wydatków”?


Zestawienie „Klasyfikacja planowanych wydatków” ilustruje wartość harmonogramu wypłat umów / planowanych wydatków wniosków. Dokładna zawartość prezentowana przez zestawienie zależy od miejsca jego wywołania (mogą to być okna: „Ewidencja wniosków”, „Ewidencja umów z kontrahentami” oraz „Ewidencja umów o dzieło / zlecenia”). Użytkownik może dokonać wyboru poziomu szczegółowości prezentowania kwot (na przykład w podziale na zadania budżetu Państwa, kategorie wydatków i inne).

Zestawienie to ułatwia sprawdzenie poprawności wprowadzenia kwot wydatków – szczególnie w przypadku, gdy kwoty te opisywane są wieloma klasyfikatorami księgowymi.