Czy wiesz, że możesz, zależnie od potrzeb, określić szczegółowość prezentowania parametrów wykonania zestawień VAT?


Chcąc wydrukować zestawienia: „Zestawienie VAT – sprzedaż”, „Zestawienie VAT – zakup”, „Zestawienie syntetyczne VAT – sprzedaż” oraz „Zestawienie syntetyczne VAT – zakup”, możesz określić, czy na wydruku widoczne będą symbol wraz z nazwą wybranego parametru czy tylko sam symbol. Ponadto na wydruku może zostać pominięta cała sekcja parametrów.