Czy wiesz, że projektując zestawienie, możesz skorzystać z atrybutów kontrahentów?


Za każdym razem, gdy tworzysz nowy atrybut kontrahenta, na liście danych w oknie definiowania zestawień użytkownika pojawi się odpowiednia pozycja, składająca się z nazwy grupy, do której należy dany atrybut oraz nazwy samego atrybutu. Podczas projektowania zestawień użytkownika możesz skorzystać z wcześniej zdefiniowanych atrybutów.