Czy wiesz, że z modułem Płace masz więcej możliwości obsługi potrąceń komorniczych?


Prowadzenie kartoteki płacowej pracownika pozwala na łatwe zarządzanie obsługą potrąceń komorniczych.

Oprócz standardowych rozwiązań, Użytkownik ma możliwość ustalania kolejności, w jakiej mają być dokonywane potrącenia egzekwowane na pokrycie określonych należności (oprócz należności związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi, ponieważ w myśl przepisów te zawsze egzekwowane są w pierwszej kolejności). Dzięki temu, gdy kwota wynagrodzenia pracownika jest zbyt niska, aby pokryć wszystkie należności, są one spłacane w kolejności zdefiniowanej przez Użytkownika.

Dodatkowo, jeśli pewne należności są równie ważne, można nadać tę samą pozycję w kolejności jednocześnie wielu różnym potrąceniom komorniczym. Dzięki temu, jeśli kwota wynagrodzenia nie wystarczy na pokrycie wszystkich potrąceń przypisanych do danej pozycji na liście, kwoty tych potrąceń zostają pomniejszone w tym samym stopniu.

Na wygodę obsługi potrąceń komorniczych wpływa też udogodnienie przy tworzeniu przelewów dla kontrahentów. Dzięki zaznaczeniu jednego parametru można sprawić, że automatycznie wygenerowane zostaną przelewy z tytułu potrąceń komorniczych.