Dbajmy o kadry


Bogata funkcjonalność modułów kadrowo-płacowych QNT pozwala zarządzać kadrami instytucji w efektywny sposób i choć to tylko system informatyczny, to sprawne posługiwanie się nim nie tylko ułatwia pracę, ale może być źródłem satysfakcji. Nie dziwi nas zatem ostatnie zainteresowanie tak naszymi rozwiązaniami, jak i szkoleniami w zakresie wykorzystania wsparcia, które zapewniają.

Z przyjemnością obserwujemy, że coraz większe grono instytucji, stojąc przed wyborem najlepszego systemu przeznaczonego do obsługi sfery kadrowo-płacowej, sięga po rozwiązania naszego autorstwa. Odrzucając skromność, możemy stwierdzić: wcale nas to nie dziwi.

We wrześniu z sukcesem zakończyliśmy kolejne wdrożenia modułów Kadry i Płace Systemu Quorum. Zgodnie z niepisaną tradycją chcielibyśmy w szczególny sposób wyróżnić instytucje, w których wdrożenia będziemy wspominać z wyjątkową przyjemnością. Chcieliśmy podziękować nowym użytkownikom reprezentującym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Miasta Legionowo (gdzie oprócz modułu Kadry i modułu Płace wdrożony został także moduł RCP służący do rejestracji czasu pracy pracowników).

Jeśli także Państwo są zainteresowani wzbogaceniem swojego systemu o moduły dotyczące sfery kadr, płac, rejestrowania czasu pracy i innych aspektów zarządzania personelem, zachęcamy do kontaktu.