Jedna wypłata – wiele przelewów


Kiedyś wypłata oznaczała wizytę w okienku kasowym, dzisiaj w większości przypadków realizowana jest poprzez przelewy na konta pracowników. Od jakości modułu płacowego zależy poziom obsługi przelewów, a zwłaszcza przelewów elektronicznych.

W naszym module płacowym można rozdzielić wynagrodzenie na trzy różne przelewy, a dodatkowo na wypłatę w kasie. Pozwala to bez nadmiernego nakładu pracy swobodnie zarządzać wypłatą wynagrodzeń według zasad przyjętych w danej instytucji i według potrzeb pracowników. Dostępna jest również opcja przekazania części lub całego wynagrodzenia na konto wskazanej osoby (ma to zastosowanie na przykład w sytuacji, kiedy pracownik chce „automatycznie” regulować alimenty). Ponadto przelewy wynagrodzeń można realizować na dwa sposoby: poprzez wydruk poleceń przelewów dla banków (indywidualnie dla każdego pracownika lub zbiorczo dla grup pracowników mających konto w tym samym banku) oraz w formie przelewów elektronicznych. Ta druga opcja polega na eksporcie do programów bankowych (np. Multicash, Videotel) plików z przelewami. W taki sposób można wykonać przelewy do większości polskich banków (m. in.: PKO BP , Pekao SA, ING Bank Śląski), co znacznie usprawnia proces wypłaty wynagrodzeń, zmniejsza jego koszty i eliminuje ryzyko pomyłki.