Zamów ofertę


 

Dane instytucji lub firmy

Proszę wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres. Poprawność wpisanych danych umożliwi szybkie otrzymanie oferty.

Dane osoby zamawiającej

Proszę podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zamówienie. Ofertę otrzymają Państwo drogą elektroniczną (e-mail).


Informacje dodatkowe
Prosimy o zaznaczenie, czy korzystają już Państwo z oprogramowania QNT. Ta informacja przyspieszy przygotowanie oferty.
Proszę zwrócić uwagę na poprawny wybór typu instytucji (jeśli właściwy typ nie występuje na liście, prosimy o wybór pozycji inny i wpisanie własnej nazwy).
„Jaki zakres funkcjonalny Państwa interesuje?" - proszę wpisać obszary, które ma wesprzeć system, np. obsługa płac, finanse i księgowość, zarządzanie kadrami itp.
Proszę wskazać planowany cel wykorzystania oprogramowania (czy będzie obsługiwało samodzielną instytucję, np. urząd miejski, czy podlegające instytucji jednostki, np. zakłady podległe zarządowi miejskiemu).
„Przewidywana liczba stanowisk" - proszę wpisać liczbę stanowisk komputerowych, na których ma być zainstalowane oprogramowanie.Szkolenia
Sporządzona przez nas oferta będzie zawierała również propozycję usług szkoleniowych. Dla potrzeb tej kalkulacji przyjęliśmy, że w szkoleniu będzie brało udział 1-3 Użytkowników. Jeśli macie Państwo inne potrzeby w tym zakresie, prosimy o wpisanie ich w poniższym polu „Uwagi”.

Pokazy on-line:
Proponujemy Państwu udział w pokazie online, dzięki któremu za pośrednictwem internetu poznacie wszystkie zalety naszego oprogramowania.

Uwagi
Jeśli mają Państwo jakieś inne, nieuwzględnione w formularzu potrzeby związane z ofertą, prosimy o ich wpisanie poniżej.


Ochrona danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QNT Systemy Informatyczne z siedzibą w Zabrzu przy ul. Knurowskiej 19 w celu przedstawienia oferty handlowej. Zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie do dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawienia.