Zamów szkolenie


Uzupełnienie przez Państwa poniższego formularza i skorzystanie z przycisku ekranowego „Wyślij” pozwoli na przygotowanie oferty na usługę szkoleń lub konsultacji.

Oferta zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

Zamówienie oferty nie jest dla Państwa równoznaczne ze zobowiązaniem do zakupu usługi.

Zainteresowanych prosimy o kontakt (na wskazany w ofercie numer telefonu lub adres e-mail) w celu uzgodnienia szczegółów, w tym terminów).

Oferta będzie ważna 30 dni od daty jej wysłania.

 

Dane instytucji lub firmy

Dane osoby zamawiającej


Wybierz szkolenie lub konsultacje

Ochrona danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Knurowskiej 19 w celu przedstawienia oferty handlowej i kontaktów z nią związanych. Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawach, w tym prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawienia.