system Quorum


dla administracji publicznej

 

Moduły systemu:

 • Quorum F-K
 • Quorum ADŚ
 • Quorum AZF
 • Quorum Faktury
 • Quorum Kadry
 • Quorum eIK
 • Quorum RCP
 • Quorum Zarządzanie Personelem
 • Quorum eWnioski
 • Quorum Płace
 • Quorum ARP
 • Quorum ST
 • Quorum Magazyn
 • Quorum Kasa ZP
 • Quorum Asystent Analityka
 • QDeklaracje

Jak zamówić?

Zamów ofertę!

Quorum – pełne wsparcie zarządzania w urzędach

System Quorum to zestaw modułów adresowanych do jednostek administracji publicznej. Wspomaga on kompleksowo ich działalność na poziomie obsługi administracyjnej i organizacyjnej, a także dostarcza informacji pomocnych w zarządzaniu.

 

Jeden System – wiele zalet, jeden partner – same korzyści

Listę korzyści wynikających z zastosowania systemu Quorum należałoby podzielić według beneficjentów, których one dotyczą. Dla osób zarządzających ważna będzie integracja wielu, często rozproszonych w różnych miejscach czynności, a także mechanizmy planowania i monitoringu bieżącej działalności. Dział księgowości, przy zgodności Systemu z wymaganiami Ustawy o rachunkowości, przyjrzy się możliwościom automatyzacji tworzenia planu finansowego oraz ułatwieniom związanym z szybkim dekretowaniem dokumentów. Specjaliści do spraw kadr i płac będą z kolei zainteresowani usprawnieniem ewidencji danych pracowniczych czy szybkością obliczania wynagrodzeń dla dużych grup pracowników. Wszyscy zaś docenią czytelny i funkcjonalny interfejs i łatwą obsługę nawet bardzo rozbudowanych funkcji.

 

Klienci systemu Quorum

Najlepiej o możliwościach Systemu i jego przydatności w instytucjach budżetowych świadczą listy i opinie aktualnych Klientów. W licznym gronie Użytkowników systemu Quorum można wymienić: starostwa powiatowe, urzędy miejskie i gminne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, a także centralne jednostki administracji państwowej, np. ministerstwa.

 

System Quorum – ścisłe dopasowanie do potrzeb Klienta

Uznanie i dobre opinie, jakimi cieszy się system Quorum, nie wynikają tylko z jego niezawodności i funkcjonalności. Ważna jest także możliwość dopasowania sposobów jego działania do oczekiwań i wymagań Klienta. System Quorum zapewnia łatwe dostosowanie funkcjonalności do specyfiki działania danej instytucji. Stanowi to gwarancję uzyskania kompletnego i spełniającego wszystkie oczekiwania Klienta rozwiązania.