Szkolenia on-line „Webinarium – zakupy i sprzedaż” – nowy termin


Informujemy, że udostępniony został nowy termin szkolenia on-line (dotyczące korzystania z najnowszego wydania modułów Faktury oraz Sprzedaż) – 27 stycznia 2017 roku – zapraszamy do udziału.

Szkolenie 27 stycznia 2017 roku (piątek) rozpocznie się o godzinie 09:00. Przypominamy, że udział w szkoleniu jest odpłatny, a koszt uczestnictwa to 210 złotych netto.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy skorzystać z formularza rejestracyjnego.

Przypominamy, że szacowany czas trwania szkolenia to 5 godzin, a ramach webinarium zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 • Wstępne omówienie centralizacji VAT i celu szkolenia;
 • Konfiguracja wspólnego rozliczenia VAT;
 • Omówienie sposobu definiowania rejestrów sprzedaży VAT;
 • Omówienie sposobu definiowania rejestrów dokumentów sprzedaży;
 • Omówienie sposobu definiowania schematów księgowania dokumentów sprzedaży;
 • Obsługa dokumentów sprzedaży;
 • Sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT;
 • Omówienie sposobu definiowania rejestrów zakupu VAT;
 • Omówienie sposobu definiowania rejestrów dokumentów zakupu;
 • Omówienie sposobu definiowania schematów księgowania dokumentów zakupu;
 • Obsługa dokumentów zakupu;
 • Sporządzanie rejestrów zakupu VAT;
 • Omówienie sposobu definiowania i sporządzania deklaracji VAT;
 • Omówienie sposobu eksportowania danych do plików w formacie zgodnym z JPK.