Zarządzanie Personelem


Aplikacja pozwalająca na kompleksowe wsparcie wszelkich zadań z dziedziny HR. Wspiera ona następujące obszary: tworzenie i stosowanie modeli kompetencyjnych, opisywanie stanowisk pracy, przeprowadzanie procesu naboru, ocenianie pracowników oraz diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych, zarządzanie procesem rozwoju zawodowego, podejmowanie decyzji.