Zawsze jest dobry czas na szkolenia


Choć końcówka roku to z reguły intensywny okres dla pracowników działów finansowych i kadrowych we wszelkiego typu instytucjach, cieszy nas fakt, że możemy poinformować o niesłabnącym zainteresowaniu szkoleniami, które pozwalają nabyć nowe umiejętności i wiedzę z zakresu wykorzystania wsparcia rozwiązań informatycznych QNT.

Jak zwykle przy tej okazji, na specjalne życzenie naszych wdrożeniowców, wśród instytucji, które w ostatnim czasie skorzystały z ich pomocy chcieliśmy wyróżnić reprezentantów takich jednostek, jak:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy (dla którego mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie użytkowników modułów Faktury i Zakupy Systemu Quorum, a także przeprowadzić aktualizację oprogramowania bazodanowego);
  • Gmina Nędza (gdzie ze szkoleń skorzystali użytkownicy modułów Faktury i Zakupy Systemu Quorum);
  • Urząd Gminy Kolno (gdzie zakres prac także objął zaktualizowanie oprogramowania bazodanowego);
  • Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Wiśle (którego pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi modułu Asystent Rozliczenia Płac);
  • Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach (dla którego zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu korzystania z modułów Płace i F-K Systemu sQola);
  • Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej (w której odbyło się wdrożenie modułów Płace i F-K Systemu sQola);
  • Przedszkole nr 3 w Zabrzu (gdzie wdrożono moduł Płace Systemu sQola).

Zachęcamy przy tej okazji wszystkich Państwa, aby nowy rok rozpocząć z dodatkowym wsparciem, które mogą zapewnić kolejne przydatne moduły systemu oraz nowy zasób wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania już wdrożonych rozwiązań QNT.

Aby poznać szczegóły dotyczące pozyskania nowych modułów, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zamówienia oferty na rozwiązania QNT. Propozycję w zakresie szkoleń i konsultacji można uzyskać wysyłając zapytanie poprzez formularz zamówienia oferty na szkolenia i konsultacje.